Skip to main content

Middelgrote ondernemingen met controleplicht

Voor dit soort ondernemingen geldt dat vanaf 1 januari 2018 (boekjaar 2017) de volledige jaarrekening in SBR dient te worden opgesteld.

Deze zal eveneens in SBR aan de controlerend accountant dienen te worden aangeboden. Het SBR Service Centrum kan uw jaarrekening omzetten naar SBR en deze digitaal aanbieden aan uw accountant, die vervolgens zijn assuranceverklaring in SBR zal koppelen. Uw voordeel is dat u uw huidige werkwijze kan blijven toepassen en dat de omzetting naar SBR voor u wordt verzorgd.