Skip to main content

Onderwijsinstellingen

Voor alle onderwijsinstellingen (klein en groot) geldt dat de verplichting om in SBR te rapporteren aan DUO ingaat per 1 januari 2018 met betrekking tot het boekjaar 2017.

Pro Management heeft voor deze instellingen een specifiek SBR-sjabloon ontwikkeld. Indien u liever wenst dat u de jaarrekening op blijft maken op de huidige werkwijze, dan kan het SBR Service Centrum uw jaarrekening naar SBR omzetten en ter controle en goedkeuring aanbieden aan uw accountant. Vervolgens kan de controlerend accountant de SBR-assuranceverklaring koppelen, waarna de SBR-stukken digitaal online aan DUO kunnen worden aangeboden.